Wijkcoöp watTwest


watTwest staat voor 'Werken Aan de Toekomst van Tilburg West' en is actief in de wijken Wandelbos, de Reit en 't Zand. De wijkcoöp zorgt door en voor bewoners voor een betere leefbaarheid in de eigen buurt. Het is een onderneming die opkomt voor de belangen van haar leden en tegelijkertijd een vereniging waarin de leden de zeggenschap hebben. De speerpunten hierbij zijn leren, werken en de wijk.

- Leren om een diploma te halen en aan het werk te komen;
- Werken om een inkomen te hebben en armoede te voorkomen;
- Een veilige en aangename wijk, waarin het prettig wonen is.


Lid worden?

Elke bewoner in de wijken Wandelbos, de Reit en 't Zand vanaf 18 jaar kan lid worden. Lidmaatschap kost € 15 per kalenderjaar. Hiervoor krijgt u onder andere korting op activiteiten en de klussendienst. Aanmelden kan via onderstaand formulier.